Eigen Haard NV


In 1920 werd de N.V. Eigen Haard door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij erkend als sociale bouwmaatschappij. Deze heeft hoofdzakelijk tot doel het oprichten van sociale woningen en appartementen met het oog op de verhuring of de verkoop ervan. De N.V. Eigen Haard bezit momenteel een patrimonium van 673 woningen, verspreid over het grondgebied Herentals.

Het dagelijkse bestuur van de N.V. Eigen Haard rust op de schouders van dhr. Jef Schoors. Hij draagt deze verantwoordelijkheid sinds 1996. Voordien werd deze taak gedurende 25 jaar vervuld door dhr. Willy Engelen. Bij belangrijke beslissingen, die het beleid van de bouwmaatschappij beïnvloeden zal de Raad van Bestuur tussenkomen. Deze Raad bestaat uit 12 leden en staat verder nog in voor andere taken zoals het toewijzen van woningen aan huurders of kandidaat-huurders.

Het beheer van een sociale huisvestingsmaatschappij moet gebeuren zoals het beheer door een goede huisvader met speciale aandacht voor de specifieke sociale opdracht. Hiervoor kan de N.V. Eigen Haard rekenen op een constructieve samenwerking met het OCMW op gebied van sociale bijstand en budgetbegeleiding.

Verder wordt de huisvestingsmaatschappij mee recht gehouden door 4 administratief bedienden. Zij zorgen voor de dagdagelijkse werking van Eigen Haard. De zorg voor het instandhouden van het hele paviljoen vergt een continue inspanning, daarom heeft de N.V. Eigen Haard een eigen herstel- en klusjesdienst. Het poetsteam zorgt er dan weer voor dat alle gemeenschappelijke ruimten net en schoon blijven.

Samen zorgen zij voor een aangename en familiale werksfeer.