Garages

Garages

1. Wat moet ik doen als ik een garage wil huren?

Indien er in uw woonwijk garageboxen te huur zijn, kan u zich hiervoor kandidaat stellen. U kan via de dienst verhuring een inschrijvingsformulier voor een garage bekomen door te bellen op het nummer 014 85 98 00 (druk 3).

Als er een garage vrij komt in uw wijk, zal de eerste op de wachtlijst aangeschreven worden.

Eigen Haard hanteert volgende regels voor het toewijzen van garages:

  • Indien u reeds een garage in de wijk huurt, zal u steeds onderaan de wachtlijst komen.
  • Indien u huurachterstal heeft op het moment dat er een garage vrij is, zal u niet in aanmerking komen voor het huren van deze garage.
  • Indien u een garage vraagt in een wijk waar u niet woont, zal u steeds onderaan op de wachtlijst komen.
  • Indien u eigenaar bent van een woongelegenheid, zal u ook steeds onderaan op de wachtlijst komen.

2. Wat moet ik doen als ik mijn garage wens op te zeggen?

U kan hieronder het formulier opzeg garage in pdf openen en afprinten. Duid wel aan dat het enkel om de opzeg van de garage gaat, en niet de woning!

U dient dit formulier ingevuld en ondertekend aan ons te bezorgen per aangetekend schrijven of door het af te geven in ons bureel.

Op het einde van de opzegperiode wordt er een afspraak gemaakt voor een plaatsbeschrijving UIT. Bij de Plaatsbeschrijving UIT zal er een administratieve kost van 10,00 EUR worden aangerekend. (Deze regel geldt trouwens ook bij de Plaatsbeschrijving IN, bij aanvang van uw contract).