Huurachterstal

Huurachterstal

1. Wat moet ik doen wanneer ik deze maand de huur niet kan betalen?

Indien u problemen ervaart om de huur te betalen, dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met de dienst verhuring of de sociale dienst van Eigen Haard.

We kunnen dan samen bekijken of u in aanmerking komt voor een eventuele huurprijsverlaging. Daarnaast kunnen we voor de huur van de maand waarin u de betalingsproblemen ondervindt, een afbetalingsafspraak opmaken.

 

2. Wat gebeurt er als ik de huur niet betaal?

Eigen Haard volgt hiervoor de procedure huurachterstallen die u kan terugvinden in uw informatiekaft.

Bij betalingsmoeilijkheden neemt u best zo snel mogelijk contact op met onze medewerker van de sociale dienst. U kan haar bereiken op de burelen van Eigen Haard elke maandag en dinsdag tussen 09.00u en 12.00u en maandagavond tussen 17.00u en 19.00u (telefoonnummer 014/85.98.00, druk 4).

Ook als u een aanmaningsbrief ontvangen heeft, is het belangrijk om zo snel mogelijk contact op te nemen.

In overleg kan er een afbetalingsregeling opgesteld worden. Indien er een betalingsafspraak wordt gemaakt rekenen we erop dat u deze ook steeds nakomt.

Wanneer gemaakte afspraken niet worden nageleefd of u reageert niet op onze brieven, wordt een gerechtelijke procedure bij de Vrederechter opgestart.