Huurbetaling

Huurbetaling

1. Wanneer moet ik mijn huur betalen?

De huur dient elke maand vóór de 10e op de rekening van Eigen Haard te staan.

2. Hoe moet ik mijn huur betalen?

U kan de huur maandelijks betalen via uw bankrekening of u kan een doorlopende opdracht geven aan uw bank, zodat de huur elke maand automatisch op dezelfde dag wordt betaald.

3. Op welke rekening moet ik de huur betalen en wat moet ik vermelden bij de betaling van mijn huur?

U betaalt de huur op het rekeningnummer van Eigen Haard: BE78 6466 9379 0086

Als mededeling gebruikt u het OGM nummer. Dit nummer kan u terugvinden op uw huurprijsberekening, links onderaan en heeft de volgende vorm: ***.../..../.....***