informatiekaft

Alle huurders van Eigen Haard hebben een 'informatiekaft' in hun bezit.

Nieuwe huurders ontvangen deze tijdens een huisbezoek van onze medewerkster van de sociale dienst.

 Zij zal tijdens het huisbezoek ingaan op de inhoud van deze kaft.

In de informatiekaft kan u onder meer volgende rubrieken terugvinden:

 1. Voorstelling NV Eigen Haard
 2. Huurcontract / Reglement van inwendige orde /  Intern huurreglement
 3. Huurprijsberekening /   Betaling van de huur /   Verhuur garage en standplaats
 4. Brandverzekering
 5. Herstellingen       Onderhoud woning
 6. Bijwoning – toetreding tot het huurcontract
 7. Verbouwen van de woning
 8. Verkoopsprocedure
 9. Einde van de huurovereenkomst
 10. Diftar uitleg
 11.  Allerlei: Telefoonnummers,…
 12. Persoonlijke documenten: Brieven, informatie,…