leefbaarheid

1. Een aangename buurt

Goed wonen wil ook zeggen wonen in een aangename buurt, waar je de buren kent, waar af en toe iets leuks te doen is, waar de omgeving netjes en veilig is.

Eigen Haard hecht veel belang aan leefbare buurten. Medewerkers van de technische dienst en sociale dienst zijn dan ook regelmatig in de verschillende wijken te vinden waar zij bewoners aanspreken over bvb. onderhoud tuin, onderhoud woning, samenleven met buren,...

Ook als bewoner kan je hierin echter een taak vervullen!

Wil je samen met de buurt graag een activiteit organiseren of heb je een idee hoe we in de buurt rond leefbaarheid kunnen werken, neem dan contact op met onze sociale dienst.

 

2. Burengeschil

Heb je onenigheid met de buren, probeer dit dan eerst zelf onderling op te lossen. Veel problemen kunnen immers eenvoudig opgelost worden d.m.v. een goed gesprek.

Blijven de problemen toch aanhouden, dan kan je contact opnemen met onze sociale dienst. We trachten tot een oplossing te komen voor alle bewoners. We rekenen hierbij op de medewerking van alle partijen.

Bij persoonlijke burenruzies komen wij niet tussen.

 

De sociale dienst van Eigen Haard kan je elke week bereiken op maandag en dinsdag op de burelen van Eigen Haard of via het telefoonnummer 014/85.98.00 - toets 4.