Onderhoud en herstellingen

De zorg voor het instandhouden van het hele paviljoen vergt een continue inspanning, daarom heeft de N.V. Eigen Haard een eigen poets-, herstel- en klusjesdienst.

De gemeenschappelijke delen van onze appartementsblokken worden door onze poetsdienst schoongemaakt. Er wordt, zonder uitzondering, in de gemeenschappelijke delen van al onze appartementsblokken gepoetst  (zie ook hieronder document 'onderhoudsreglement poetsen' ter verduidelijking van Reglement van inwendige orde).

ONDERHOUDSREGLEMENT NV Eigen Haard

Dit reglement omvat de regeling omtrent het schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimten verbonden aan de woongelegenheden die door NV Eigen Haard worden verhuurd.Deze bepalingen werden vastgelegd door de RVB van NV Eigen Haard dd. 10/03/’98.

Voor alle woongelegenheden, verhuurd door NV Eigen Haard, die over gemeenschappelijke ruimten beschikken, geldt de volgende regeling: 

Het schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimten wordt opgenomen door de eigen poetsdienst van NV Eigen Haard, tenzij de huisvestingsmaatschappij hier anders over beslist.

Alle kosten voor dit schoonmaken (loonkost, materiaalkost,…) worden verdeeld onder alle woongelegenheden met gemeenschappelijke ruimten van Eigen Haard en dit a rato van het aantal gewerkte uren per woonblok.

De kosten worden als huurlast bij de maandelijkse huurprijs aangerekend en jaarlijks bij de nieuwe huurprijsberekening aangepast aan de werkelijke kosten.

Deze regeling geldt als verduidelijking bij het Reglement van inwendige orde, verbonden aan de huurovereenkomst.

Gemeenschappelijke ruimten: ruimten aan een woongelegenheid die door meerdere bewoners kunnen gebruikt worden, zoals o.a. (trap)hal, lift, fietsenberging, e.a.

Cfr. art. 97, tweede lid van de Vlaamse Wooncode, art. 34§2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12/10/2007, art. 1§1 van bijlage III van het besluit van de Vlaamse Regering van 12/10/2007.

 

Dankzij een eigen herstel- en klusjesdienst biedt Eigen Haard de service om heel wat herstellingen ondermeer aan de cv , sanitaire toestellen maar ook elektriciteitsproblemen enz. snel te kunnen oplossen.

Voor dringende herstellingen buiten de kantooruren is er een permanentie van kracht.

Door op onderstaande tekeningen te klikken krijgt u een overzicht wat ten laste is van de huurder / verhuurder