Opzeg

1. Wat moet ik doen als ik mijn huurwoning wil opzeggen?

Indien u uw woning wenst op te zeggen moet u opzeg doen. U kan hiervoor het formulier gebruiken opzeg huurder (zie document onder item nuttige documenten) of u kan langskomen op onze burelen zodat wij dit samen met u in orde kunnen brengen.

Dit formulier kan u ingevuld en ondertekend aan ons bezorgen per aangetekend schrijven of door het af te geven in ons bureel tijdens de openingsuren.

Er is steeds een opzegperiode van drie maanden. Deze gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op het moment dat Eigen Haard het opzegformulier ontvangt.

Als Eigen Haard dit document ontvangen heeft, zal u hiervan een schriftelijke opzegbevestiging krijgen. In deze bevestiging staat geschreven wat u allemaal in orde moet brengen vóór u de woning verlaat. Er wordt tevens een datum vermeld waarop een werkman zal langskomen om de sleutels in ontvangst te nemen. Hij zal dan ter plaatse de plaatsbeschrijving UIT samen met u uitvoeren.

2. Wat moeten de erfgenamen doen als de laatst levende huurder overlijdt?

De huur wordt opgezegd na het ontvangen van een overlijdensbericht. Dit kan een rouwbrief zijn of een akte van overlijden. Het huurcontract neemt van rechtswege een einde op de laatste dag van de maand die volgt op het overlijden. Bv. als de laatste huurder overlijdt op 10 maart, dan stopt het contract op 30 april.

Indien er bij het overlijden van de langstlevende huurder nog erfgenamen zijn, dienen zij een document 'erfrechtsverklaring' op te vragen bij de gemeente. Zo kan Eigen Haard nagaan wie de wettige erfgenamen zijn. Deze erfgenamen moeten ofwel allemaal samen aanwezig zijn bij de plaatsbeschrijving UIT ofwel moeten zij aan één van deze erfgenamen de volmacht geven om de plaatsbeschrijving UIT uit te voeren. Ook moeten zij samen verklaren op welk rekeningnummer de huurwaarborg teruggestort mag worden.

De erfgenamen, of één ervan, zullen een schriftelijke opzegbevestiging ontvangen. In deze bevestiging staat geschreven wat er allemaal in orde moet gebracht worden. Er zal ook in genoteerd staan wanneer er een werkman zal langskomen om de sleutels in ontvangst te nemen en de plaatsbeschrijving UIT zal uitvoeren.

3. Wat moet ik doen indien nieuwe huurders bepaalde zaken wensen over te nemen?

Indien bij het verlaten van de woning reeds een nieuwe huurder door Eigen Haard gekend is, kan u aan deze nieuwe huurder vragen een aantal zaken over te nemen, zoals bijvoorbeeld gordijnen, meubels, behang,.... U dient dan de over te nemen zaken samen met de nieuwe huurder op papier te zetten, allebei dit document te ondertekenen en een kopie hiervan aan ons te bezorgen.
Eigen Haard komt niet tussen bij meningsverschillen, noch bij financiële afspraken tussen u en de nieuwe huurder.

Als u de over te nemen zaken niet op papier zet, loopt u het risico dat de werkmannen deze zaken op uw kosten zullen verwijderen.

Indien u iets hebt overgenomen waar in eerste instantie geen aanvraag voor werd ingediend en waar dus ook nooit goedkeuring voor werd gegeven, behoudt Eigen Haard het recht om alsnog af te breken bij de plaatsbeschrijving. Eventuele kosten, gemaakt bij de overname, zullen niet vergoed worden.

U kan een overnameformulier (onder item nuttige documten) openen en afprinten.

4. Wanneer krijg ik mijn huurwaarborg terug?

Indien de woning zich in goede staat bevindt bij het verlaten van de woning, krijgt u uw ganse waarborg terug. Zijn er echter mankementen, bijvoorbeeld een tussendeur die stuk is, zullen de herstellingskosten afgehouden worden van de waarborg.

Ook wanneer er niet voldoende sleutels teruggeven worden of als niet alle vuilnis of afval verwijderd werd, zal er een bedrag van de waarborg afgehouden worden.

5. Wat moet ik doen als ik niet op de plaatsbeschrijving UIT aanwezig kan zijn?

Indien u zelf niet aanwezig kan zijn tijdens de plaatsbeschrijving UIT van uw woning kan u iemand anders de volmacht geven om dit in uw naam te voltooien.

U kan een volmachtformulier openen en afprinten (onder item nuttige documenten).

Indien u of uw gemachtigde niet aanwezig is bij de Plaatsbeschrijving UIT op het afgesproken tijdstip en er werd geen nieuwe afspraak gemaakt, zal er een administratieve kost van 20,00 EUR worden aangerekend. (Deze regel geldt trouwens ook bij de Plaatsbeschrijving IN, bij aanvang van uw contract).