Overlijden

Overlijden

Wat moet ik doen wanneer één van de huurders is overleden?

Indien één van de (hoofd)huurders overlijdt, dient u ons een overlijdensakte of een rouwbrief te bezorgen.

Indien dit overlijden gevolgen heeft voor het berekenen van de huur, zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.

Als uw gezinsinkomen wijzigt naar aanleiding van dit overlijden, bv. wanneer u een aangepast pensioen zal ontvangen, dient u ons zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van uw nieuwe inkomen.