Proefperiode

Proefperiode

Aan elk huurcontract bij Eigen Haard is een proefperiode van 2 jaar verbonden.

Deze heeft als doel de huurder te evalueren, nauwgezet op te volgen en eventueel bij te sturen.

Tijdens de proefperiode zal nagegaan worden of u voldoet aan de huurderverplichtingen. Zoals o.a.:

  • de verplichting om van uw woning uw hoofdverblijfplaats te maken en u te laten inschrijven in het bevolkingsregister van de gemeente waar de woning gelegen is. U bent ertoe gehouden om de woning, eventueel samen met uw kinderen, effectief te betrekken. Iedere wijziging in de samenstelling van het gezin dat de woning op duurzame wijze bewoont, moet binnen de maand, schriftelijk, aan Eigen Haard worden meegedeeld.
  • de verplichting de woning te onderhouden als "een goede huisvader".
    Daarnaast moet u de woning ook op zodanige wijze bewonen dat er geen overmatige hinder wordt veroorzaakt voor de buren en de naaste omgeving én moet u ervoor zorgen dat de leefbaarheid niet in het gedrang komt.

Bij het einde van de proefperiode wordt de huurovereenkomst voortgezet als een huurovereenkomst van onbepaalde duur.