Verhuizen

Verhuizen

Wat moet ik doen als ik, binnen Eigen Haard, wil verhuizen?

1. Naar een andere, gelijkaardige, woongelegenheid

Indien u graag ergens anders gaat wonen binnen ons patrimonium, kan u zich opnieuw inschrijven bij Eigen Haard. U komt dan opnieuw op de wachtlijsten te staan van de woongelegenheden waarvoor u kiest.

Alle inschrijvingsvoorwaarden moeten op moment van inschrijving wel opnieuw gecontroleerd worden. Welke voorwaarden dit zijn, kan u terugvinden onder het item kandidaat-huurders. Als u niet meer aan alle voorwaarden voldoet (bijvoorbeeld omdat uw inkomen ondertussen te hoog is geworden) kan het zijn dat we u niet opnieuw kunnen inschrijven.

2. Naar een grotere woning

Indien uw gezinstoestand gewijzigd is en u nood hebt aan een grotere woning, zal Eigen Haard nagaan of u als gezin effectief in een 'te kleine' woning woont. Hiervoor worden bepaalde wettelijke normen gehanteerd.

Indien blijkt dat u als gezin inderdaad te klein woont, kan u zich inschrijven op de wachtlijst en zal u een voorrang "mutatie" kunnen genieten. Als zou blijken dat uw gezinsinkomen op het moment van inschrijving te hoog is, mogen wij u toch opnieuw inschrijven.

3. Naar een kleinere woning

Indien uw gezinstoestand gewijzigd is en u nood hebt aan een kleinere woning zal Eigen Haard nagaan of u effectief in een 'te grote' woning woont. Hiervoor worden bepaalde wettelijke normen gehanteerd.

Indien blijkt dat u als gezin inderdaad te groot woont, kan u zich inschrijven op de wachtlijst en zal u een voorrang "mutatie" kunnen genieten. Als zou blijken dat uw gezinsinkomen op het moment van inschrijving te hoog is, mogen wij u toch opnieuw inschrijven.