DE INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

De belangrijkste voorwaarden waaraan u moet voldoen om zich te kunnen inschrijven:

Ø U bent 18 jaar of ouder

Ø Uw laatst gekende belastbaar jaarinkomen is minimum 9.039 €. Als dit inkomen minder bedraagt dan 9.039 € wordt er naar het inkomen van het jaar nadien of eventueel het lopende jaar gekeken.

Ø Uw laatst gekende belastbaar jaarinkomen is maximum:

 36.121 € voor een alleenstaand persoon.(2)

 39.728 € voor een alleenstaande persoon met een handicap en die geen andere persoon ten laste heeft.(2)

 53.569 € voor een alleenstaand persoon met 1 persoon ten laste. Dit bedrag wordt verhoogd met 3.607 € per persoon ten laste (vanaf de 2de persoon ten laste). (2)

 54.176 € voor een gezin. Dit bedrag wordt verhoogd met 3.567 € per persoon ten laste. (2) ð Breng uw recentste belastingberekening mee!

Ø U bezit geen andere woning of grond in volle eigendom of in volledig vruchtgebruik in binnen- of buitenland.

Dit is niet van toepassing wanneer:

 Uw woning/grond is opgenomen in een onteigeningsplan.

 Uw woning onbewoonbaar verklaard is. (1)

 Uw woning onaangepast is. (1)

 U minstens 55 jaar oud bent. (1)

(1) Uw woning moet verkocht zijn binnen één jaar vanaf de datum van de ondertekening van de akte.

(2) Inkomensgrenzen – geïndexeerde bedragen 2016.